SUDAN Printed Money,
1992 - 98 Issues

 

             Home>PM>SDN>51

 

 NextPage>NextCountry>         COS, HOG,
Prez: Umar H.
Ahmad al-BASHIR
16.10.1993 - 11.4.2019

SUDAN Banknotes
, 1992-98 Issues

جمهورية السودان
REPUBLIC OF SUDAN

EGY 1820-22; Mahdiya 1881-98; GBR 1898; EGY SDN condo 1899-1955; Republic 1956; Democratic Republic 1969; Republic of Sudan 15.12.1985
EGY GBR currency <1955 

Bank of Sudan

SdnP.51a5DinarsAH14131993.jpg
P.51a 5 Dinars AH1413/1993
SdnP.51a5DinarsAH14131993r.jpg
Back
sdnP.5210DinarsAH14131993.jpg
P.52 10 Dinars AH1413/1993
sdnP.5210DinarsAH14131993r.jpg
Back
sdnP.5325DinarsAH14121992.jpg
P.53 25 Dinars AH1412/1992
sdnP.5325DinarsAH14121992r.jpg
Back
SdnP.54b50Dinars1992AH1412.jpg
P.54b  50 Dinars AH1412/1992
SdnP.54b50Dinars1992AH1412r.jpg
Back
sdnP.55100DinarsAH14141994bnm.jpg
P.55 100 Dinars AH1414/1994
sdnP.55100DinarsAH14141994bnmr.jpg
Back
sdnP.56100DinarsAH14141994bnm.jpg
P.56 100 Dinars AH1414/1994
sdnP.56100DinarsAH14141994bnmr.jpg
Back
sdnP.57200DinarsAH14191998bnm.jpg
P.57 200 Dinars AH1419/1998
sdnP.57200DinarsAH14191998bnmr.jpg
Back
sdnP.58500DinarsAH14191998bnm.jpg
P.58 500 Dinars AH1419/1998
sdnP.58500DinarsAH14191998bnmr.jpg
Back
sdnP.591000DinarsAH14161996.jpg
P.59 1,000 Dinars AH1416/1996
sdnP.591000DinarsAH14161996r.jpg
Back
sdnP.UNL10000Dinars1996unissued.jpg
P.60  10,000 Dinars AH1416/1996 unissued
sdnP.UNL10000Dinars1996unissuedr.jpg
Back