POLAND Paper Money,
1917

     

Home>PM>POL>1          

                NextPage>NextCountry>

.Chair. Trans. Committee Prov. Council State
Józef K.M.Mikulowski Pomorski
25.8.1917 - 27.10.1917


German Gov.Gen. (at Warsaw)
Hans Hartwig von Beseler
25.8.1915 - 11.11.1918
 


 

- ZARZAD JENERAL GUBERNATORSTWA WARSZAWSKIEGO -
Board of the Governor General of Warsaw
banknotes, 1917 Issues

- ZARZAD JENERAL GUBERNATORSTWA WARSZAWSKIEGO
- Board of the Governor General of Warsaw

 DEU Military Occupation 5.8.1915-11.11.1918

Państwa Banku Polskiego Kredyt,
Bilet Krajowej Polskiej Kasy Pozyczkowej


Polish State Loan Bank,
Banknote of the Poland National Credit Union

INSCRIPTION ON BANKNOTES:

Rzesza Niemiecka przyjmuje odpowiedzialnosc za splate Biletow Kasy Pozyczkowej w Markach Niemieckich po cenie nominalnej.

German Reich takes responsibility for redeeming Credit Union banknotes in German marks at a nominal price.

polP.10.5Marki1917BA.jpg
P.1  1/2 Marki 1917   BA
polP.10.5Marki1917BAr.jpg
Back
polP.21Marka1917BA.jpg
P.2  1 Marka 1917   BA
polP.21Marka1917BAr.jpg
Back
polP.32Marki1917BA.jpg
P.3  2 Marki 1917   BA
polP.32Marki1917BAr.jpg
Back
polP.420Marek1917BA.jpg
P.4  20 Marek 1917   BA
polP.420Marek1917BAr.jpg
Back
polP.550Marek1917BA.jpg
P.5  50 Marek 1917   BA
polP.550Marek1917BAr.jpg
Back
P.6 Images Needed
Home>PM>POL>1  

NextPage>Next Country>

ACKNOWLEDGEMENTS

BA   We gratefully acknowledge Brent Arthurson for providing these images.

POLAND LINKS

© Garry Saint, Esquire 1999- 2010